• Bokslutskommuniké 2014

  Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag

  Bokslutskommuniké (pdf)
  VD-ord (pdf)

 • Fouriertransform avyttrar LeanNova-koncernen till ÅF AB

  Ingenjörsbolaget LeanNova startades med stöd av Fouriertransform

  Läs mer..

 • AVL ny huvudägare i Vicura

  AVL List Gmbh förvärvar 51 procent av aktierna i Vicura AB från Fouriertransform.

  Läs mer

 • Investeringar som
  gör skillnad
  – för en hållbar framtid

  Vi stödjer företag som gör skillnad och ökar Sveriges konkurrenskraft genom hållbar teknik.

  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 • OHB Sweden och
  ÅAC Microtec ska
  utveckla ny svensk forskningssatellit, Mats

  Läs pressmeddelandet