Unik process för återvinning av cellulosabaserade textilier

Det svenska innovationsföretaget re:newcell har tagit fram en patenterad process för återvinning av cellulosabaserade textilier, som bomull och viskos. Med re:newcells återvinningsprocess skulle miljöpåverkan från textilindustrin drastiskt kunna minskas. Processen skulle också minska transporter, avfall och öka tillgången på vatten och odlingsbar mark för matproduktion.

Verksamheten

re:newcells process sönderdelar de återvunna bomullsfibrerna ända ner till cellulosamolekylnivå för att sedan byggas upp igen till höggradig dissolvingmassa. Dissolvingmassan används sedan i spinnerier som genom två olika tekniker bildar viscos- och lyocelltråd. Trådarna vävs eller stickas sedan till kläder eller andra textilprodukter. Nu är bolaget i färd med att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier i Kristinehamn, Värmland.