Fouriertransform – ett dotterbolag till Saminvest

Fouriertransform har sedan 2009 investerat i svenska bolag inom tillverkningsindustrin, med fokus på fordonsrelaterade företag men även investeringar inom medicinteknik. Sedan 2017 är Fouriertransform ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Fouriertransforms innehav har under de senaste åren avyttrats för att finansiera Saminvests fondinvesteringar. Fouriertransform gör inga nyinvesteringar.

Våra portföljföretag