Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2015

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fouriertransform.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse har även skett genom annons i Dagens Industri den 24 mars 2015.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2015

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601

Nyhetsarkiv