Fouriertransform investerar i TechROi Fuel Systems AB, en systemleverantör specialiserad på lättviktstankar till fordonsindustrin

Efter transaktionen äger den nuvarande huvudägaren, TechROi AB, 45 procent och Fouriertransforms ägarandel kommer att uppgå till 30 procent.

TechROi Fuel Systems är en oberoende leverantör med komplett systemkompetens från design/simulering, prototypframtagning och provning till produktion av lättviktstankar i rostfritt stål. Produkten bygger på en mycket konkurrenskraftig stålkvalitet och genomtänkt konstruktion, som är både lättare och mer kostnadseffektiv än dagens plastlösningar vid lägre volymer. Speciellt för trycksatta tankar för hybridfordon är TechROi Fuel Systems produkter mycket konkurrenskraftiga.

“TechROi Fuel Systems är ännu ett exempel på dåvarande Saab Automobiles djupa systemkompetens, där stora delar av personalen har sina rötter. Baserad på bolagets ledande utvecklings- och testkompetens av bränsletankar i rostfritt stål har TechROi Fuel Systems lyckats paketera och erbjuda ett attraktivt tjänste- och produktalternativ till fordonsindustrin. Helhetsåtagandet kring utveckling och provning och en produktion av en produkt som är både lättare och kostnadseffektivare har fått god respons i marknaden. Som en långsiktig och finansiellt stark ägare kan vi aktivt stödja TechROi Fuel Systems expansion och positionering som en stabil tier-1,leverantör,  dvs en leverantör med direktleveranser till ledande fordonstillverkare globalt”, säger Per Nordberg, VD för Fouriertransform.

Som en del av Fuel Systems kommersialiseringsprocess och för att möta kundernas efterfrågan, ska företaget nu investera i en ökad projektleveransorganisation och stärka upp på nyckelpositioner i bl.a. produktion och inköp. Vidare kommer kompletterande investeringar i produktionskapacitet och finansiering av rörelsekapital att krävas för att förbereda för redan tagna och nya produktionsordrar.

“TechROi Fuel Systems har lyckats sälja in viktiga utvecklings- och produktionsordrar som vi nu måste leverera med högsta möjliga kvalitet och inom tids-och kostnadsram. Vi är mycket glada över att ha fått Fouriertransform som ny partner i detta läge. En stabil ägare med ett långsiktigt perspektiv och industriell kompetens kommer att ge TechROi Fuel Systems goda möjligheter för bolagets expansion. Att kunna utnyttja den stora marknadspotentialen kräver riskkapital, något som Fouriertransform och andra investerare nu tillför. Vår vision är att vara en strategisk bränsletankspartner till fordonsindustrin, speciellt för hybridfordon och för bilmodeller med lägre volym”, säger Tommy Christensen, VD för TechROi Fuel Systems AB.

Även Ekoväst Invest AB har investerat i bolaget. Ekoväst är ett bolag som investerar i små och medelstora företag i Värmland och Dalsland. ”TechROi Fuel Systems är därför ett intressant bolag som också medför nya arbetstillfällen i Bengtsfors”, säger Kjell Ericsson, ordförande i Ekoväst Invest AB.

För ytterligare information:
Tommy Christensen, CEO, TechROi Fuel Systems AB, tel: +46 706 302616
Christian Zeuchner, Investment Director, Fouriertransform AB, tel: +46 733 269010

 

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

TechROi Fuel Systems AB är en av mycket få svenskägda systemleverantörer inom fordonsindustrin, som på mycket kort tid och baserat på ny teknik, har etablerat sig som direktleverantör (Tier 1) till premiumtillverkare i Europa. Bolaget har sitt säte i Bengtsfors, där även produktionen finns. I Trollhättan utförs teknisk utveckling och prototypverksamhet.

Nyhetsarkiv