Fouriertransform investerar, tillsammans med SEB Venture Capital och Karolinska Development, 93 Msek i OssDsign i Uppsala

Investeringen ska användas till den internationella expansionen av OssDsigns teknikplattform för regenerativa implantat vid ansiktskirurgi och benrekonstruktioner.

Investeringen ska även användas till ökade försäljningsaktiviteter på befintliga marknader och för att öka utvecklingstakten och lanseringen av nya produkter.

Med investeringen kan OssDsign fortsätta på den inslagna strategin, att bli världsledande inom de växande marknadssegmenten patient-specifik behandling av bendefekter och faciala rekonstruktioner som idag saknar effektiva behandlingar. OssDsigns första produkter Craniomosaic och Sculpter för kranioplastik har framgångsrikt börjat användas i Tyskland, Storbritannien och de nordiska länderna. En ytterligare expansion i Europa är planerad under 2016. OssDsign arbetar tillsammans med tillsynsmyndigheterna i respektive land för att öka den internationella tillgången på sina produkter, bland annat pågår en diskussion med amerikanska myndigheter för lansering under 2016.

”Fram till idag har vi behandlat fler än 150 patienter med OssDsigns produkter vid olika kraniala- och ansiktsrekonstruerande operationer, många har varit svåra fall som konkurrerande tekniker inte har klarat av. Vi har varit mycket framgångsrika och kan ge patienterna en förbättrad livskvalitet och minska deras behov av vård och behandling som dessutom är mycket kostsamt. Den nya finansieringen gör det möjligt för oss att fortsatt driva vår strategi under tiden 2016-2020. Vi är glada att våra nya och befintliga investerare delar vår vision", säger Anders Lundqvist, VD OssDsign.

”OssDsign ligger helt i linje med Fouriertransforms strategi att investera i tillverkningsindustri av världsklass med hög potential för en global tillväxt. Vi har också saminvesterat med starka privata investerare för att säkerställa långsiktighet och en tryggad framtid för företaget”, säger Per Nordberg, VD Fouriertransform.

“OssDsign är ett bra exempel på ett svenskt medtechföretag med en stor potential för internationell expansion”, säger Per Aniansson, Investment Director Fouriertransform.

För ytterligare information
Per Nordberg, CEO, Fouriertransform AB, +46 8 410 40 601
Per Aniansson, Investment Director, Fouriertransform, +46 708 66 04 29
Anders Lundqvist, CEO OssDsign, +46 73 206 98 08

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

Om OssDsign
AB OssDsign är ett svenskt medtechföretag inriktat på att utveckla regenerativa implantat som förbättrar läkningen av benskador, kraniala brister, ansiktsrekonstruktion och liknande typer av kirurgi. OssDsign har försäljningstillstånd för individuella specifika implantat i Europa och har varit mycket framgångsrik i sina behandlingar. OssDsign har lanserat de första produkterna, Craniomosaic och Sculpter, i Tyskland, Storbritannien samt de nordiska länderna, och ansöker om regulatoriska tillstånd på andra nya marknader, framför allt i USA. Genom att kombinera de senaste kliniska insikterna och implantaten med sin egen teknik, levererar OssDsign ett växande utbud av skräddarsydda lösningar för kraniala- och ansikts- och benrekonstruktioner. OssDsigns teknik är resultatet av ett samarbete mellan kliniska forskare på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm och materialvetenskapliga experter på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Mer information: www.ossdsign.com

Nyhetsarkiv