Fouriertransform har sålt hela sitt innehav i SmartEye

I samband med att SmartEye genomförde en riktad nyemission sålde Fouriertransform samtliga sina aktier, då intresset för nyemissionen var mycket stort.
Se SmartEyes pressrelease http://www.corp.smarteye.se/sv/press/pressmeddelanden/details?releaseId…

För ytterligare information kontakta Åsa Knutsson, vd Fouriertransform, tel: +46 73 096 03 00

Nyhetsarkiv