Efter att 30 juni 2017 ha lämnat sin tjänst som VD för Fouriertransform AB, lämnar nu Per Nordberg sin anställning i bolaget.

I samband med att Åsa Knutsson ersatte Per Nordberg som VD i Fouriertransform 30 juni 2017 har Per fortsatt att verka som investeringsansvarig i bolaget. Han lämnar nu sin anställning i bolaget.

Sedan årsskiftet är Fouriertransform AB ett dotterbolag till Saminvest, ett bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten.  Fouriertransform bildades 2009 och den ursprungliga uppgiften var att investera i företag inom fordonsindustrin, senare utökat till att gälla all tillverkningsindustri samt närliggande tjänstenäringar. Fouriertransform AB är idag delägare i 19 portföljbolag.

För ytterligare information

Åsa Knutsson, tf. vd Fouriertransform, 073-096 03 00
asa.knutsson@saminvest.se

Peder Hasslev, styrelseordförande Fouriertransform, 076-117 31 70

peder.hasslev@saminvest.se