Om moderbolaget Saminvest

Fouriertransform är ett helägt dotterbolag till Saminvest. Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016.

Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Detta för att flera innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Det är kapitalet från dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation som framöver ska finansiera Saminvests investeringar.