Styrelse

Magnus Skåninger

Magnus Skåninger

Styrelseordförande

Magnus Skåninger är vd för Saminvest.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Stefan är senior rådgivare på Saminvest

Malin Barringer

Malin Barringer

Styrelseledamot

Malin Barringer är chefsjurist inom Saminvest.

Susanne Wedell

Susanne Wedell

Styrelseledamot

Susanne Wedell är CFO på Saminvest