Våra investeringar

Fouriertransform har sedan 2009 investerat i svenska bolag inom tillverkningsindustrin, med en övervikt mot fordonsrelaterade företag. Sedan 2017 är Fouriertransform ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Fouriertransform ska under de kommande åren avyttra befintliga innehav, och gör inga nyinvesteringar. Befintliga innehav förvaltas aktivt med målet att de ska värdeutvecklas och förberedas för nytt ägande.

Alelion Rototest SMP Parts